Podívejte se na
výsledky naší práce

Královská cesta

Pro restaurační zařízení Královská Cesta jsme instalovali dveřní clonu. Vzhledem k tomu, že jejich vstup je neustále otevřený, docházelo tam k neustálemu úniku tepla. Nyní je tento problém vyřešen.

Podívat na foto

U Sládečku

Restaurace u Sládečku hledal vhodné řešení, které by zamezilo častým teplotním změnám a zároveň aby nedocházelo k velkým finančním ztrátám. Tento problém jsme jim pomohi vyřešit.

Podívat na foto

Regulus

Firma Regulus se zabývá výrobou plynových kotlů. V jejich vstupní hale dochází k častému otevírání dveří a uvědomili si problém s únikem tepla. Proto jsme pro tuto firmu instalovali komerční dveřní clonu.

Podívat na foto

Výstaviště

Pro výstaviště v Praze jsme instalovali komerční clonu AC s nouzovým východem. Podařilo se nám tak vyřešit únik tepla z venkovního prostoru.

Podívat na foto